आफु जलेर उज्यालो दिने मैन बत्ति, टाढा टाढाबाट विभिन्न फूलका रस बटुलेर मह बनाउने माहुरी अनि समुहमा मिलेर काम गर्ने कमिलाबाट हामीपनि केहि सिक्न खोजौं |

श्री गणेश श्लोक

II श्री गणेश श्लोक II

वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः।
निर्विघ्नं कुरू मे देव सर्वकार्येषु सुसर्वदा।मन्त्रार्थ

विघ्नेश्वर भगवान्
जसको वक्र आकृति एवं विशाल देह छ,
जसको करोडौं सूर्यको समान प्रभा (ओज) मण्डल छ ।
उनै परम्कृपालु प्रभु मेरो सवै कार्यहरुको सर्वदा निर्विघ्न (विघ्नहरुको नाश) गर्नुहोस् ।
समस्त कार्य विघ्नेश्वर भगवानको कृपाले सर्वदा निर्विघ्नता–पूर्वक सम्पन्न होओस् ।


Read more...
 

©2009 समावर्तन | Template Setting by Samawartan